Ketkp

Custom Url Shortener, Branded Link Management, API

One short link, infinite possibilities.

A short link is a powerful marketing tool when you use it carefully. It is not just a link but a medium between your customer and their destination. A short link allows you to collect so much data about your customers and their behaviors.

Target. Re-target.

Target your customers to increase your reach and redirect them to a relevant page. Add a pixel to retarget them in your social media ad campaign to capture them.

Measure. Optimize.

Share your links to your network and measure data to optimize your marketing campaign's performance. Reach an audience that fits your needs.

Reach & increase sales. Perfect for sales & marketing

Understanding your users and customers will help you increase your conversion. Our system allows you to track everything. Whether it is the amount of clicks, the country or the referrer, the data is there for you to analyze it.

Create an account

Start for free, upgrade later - No credit card required.

Target interested users. Powerful tools that work

Our product lets your target your users to better understand their behavior and provide them a better overall experience through smart re-targeting. We provide you many powerful tools to reach them better.


Powerful tools that work

Link Controls

Privacy Control

Link Management

Powerful Dashboard

Premium Features

Statistics

Control on each and everything. Complete control on your links

With our premium membership, you will have complete control on your links. This means you can change the destination anytime you want. Add, change or remove any filters, anytime.

Targeting your customers

Target Customers

Target your users based on their location and device and redirect them to specialized pages to increase your conversion.

Custom Landing Page

Create a custom landing page to promote your product or service on forefront and engage the user in your marketing campaign.

Overlays

Use our overlay tool to display unobtrusive notifications on the target website. A perfect way to send a message to your customers or run a promotion campaign.


Event Tracking

Add your custom pixel from providers such as Facebook and track events right when they are happening.

Premium Aliases

As a premium membership, you will be able to choose a premium alias for your links from our list of reserved aliases.

Robust API

Use our powerful API to build custom applications or extend your own application with our powerful tools.

Get started for free


Latest Public URLs

Favicon Cara Bermain Judi Slot Online Bagi Pemain Baru ...

Tidak mengesampingkan kemungkinan bahwa Perjudian bagi pemain pemula juga kesempatan untuk meraih kemenangan. Terutama untuk permainan judi slot online yang dimana ini adalah sebuah kasino permainan judi yang paling mudah. Karena pada game ini lebih bertumpu pada Luck dari masing-masing akan tetapi untuk bisa mendapatkan kemenangan jackpot besar bagi kali juga butuh memahami tips untuk…

https://ketkp.tk/sfCnt Copy   •   17 hours ago
0 Clicks

Favicon Sầu riêng cần bón những loại phân gì t...

Cách bón phân cho cây sầu riêng tốt nhất và hiện quả. Vấn đề bón phân đúng hàm lượng cho sầu riêng luôn là một đề tài nóng sốt trong thời kì gần đây. Việc bón phân cho sầu riêng cần người trông non có thời gian canh tác sầu riêng tương đối nhiều. Việc…

https://ketkp.tk/cYlJl Copy   •   1 weeks ago
0 Clicks

Favicon [ĐỘC -LẠ] Cây giống mít dài mala...

Vườn ươm Học Viện Nông Nghiệp bán giống mít ngon   malaisia có đặc điểm trái siêu dài ruột vàng cây lùn từ malaysia . Hướng dẫn cách trồng đúng kĩ thuật. Mua giống...

https://ketkp.tk/Z2M8p Copy   •   2 weeks ago
1 Clicks

Favicon Sức khỏe đôi tai

Cổng thông tin về sức khỏe đôi tai Tổng hợp những thông tin về sản phẩm Hearlifevietnam.com Thông tin tổng hợp Get new content delivered directly to your inbox.

https://ketkp.tk/vNXET Copy   •   2 weeks ago
1 Clicks

Favicon Cây giống đàn hương trồng thế nào mớ...

Giống cây đàn hương là cây được nhiều bà con quan tâm. Kỹ thuật chăm sóc đơn giản nhất hiện nay. Thường được xen canh với Cây giống sầu riêng musang king. Những mô hình xen canh như trên luôn cải thiện được kinh tế của gia đình. Đàn hương là loài bán ký sinh…

https://ketkp.tk/RzSrM Copy   •   2 weeks ago
1 Clicks

Favicon Acoustical Consultants in Florida | Noise Consulta...

http://www.rmlacoustics.com/ Call Now For Free Consultation! (352) 415-4041Are you looking for acoustical consultants in Florida, New Orleans, Atlanta or the...

https://ketkp.tk/tx5p7 Copy   •   3 weeks ago
3 Clicks

Favicon Мебель Харьков - интернет м...

Мебель Харьков с доставкой и установкой. Мебельный интернет магазин ФАБРИКА МЕБЕЛИ.

https://ketkp.tk/I3gx4 Copy   •   1 months ago
2 Clicks

Start your marketing campaign now and reach your customers efficiently.

Register now

Marketing with confidence.

Powering

112 Links

Serving

1787 Clicks

Trusted by

19 Customers