Cây giống đàn hương 2 months ago Cây giống đàn hương Giới thiệu Cây đàn hương có tên khoa học Santalum album L, họ Đàn hương (Santalaceae). Gỗ đàn hương được đánh giá cao trong nhiều thế kỷ do


0 Clicks
0 Unique Clicks

https://ketkp.tk/sSm64

https://ketkp.tk/sSm64/qr

Top Countries

    Operating Systems

    Browsers

    Referrers

    Social Shares